Projektledning under slutfas av montagearbetet och driftsättning av en rökgaskondensor

På uppdrag av SICAL AB har MCK fått i uppdrag att projektleda slutfasen av montagearbetet på plats samt driftsätta anläggningen. Anläggningen är en rökgaskondensering tillhörande två stycken fastbränslepannor på totalt effekt på 2,1 MW, placerad i Heby. SICAL AB kund är Sala Heby Energi AB.

  • SICAL AB

  • Avslutades 19 juli 2010

  • Maj 2010