Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)

Projektledning och projektering åt beställaren av ett nytt styrsystem för installation på två anläggningsdelar av Värtaverket, Värmeverk 1 och Värmeverk 2.

Totalt 4 pannor, med hjälpsystem och fjärrvärme mm. Total effekt på pannorna är ca 500 MW. Anläggningarna byggdes kring 1970, vilket medför utmaningar när nytt styrsystem skall fungera tillsammans med äldre utrustning.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 31 mars 2017

  • Mars 2016