Projektledning för uppförande av 10MW Pelletspanna i Orminge

Uppdragsgivaren har beslutat att genomföra projektet i Orminge. En ny pelletspanna ska installeras. Vårt uppdrag är att agera projektledare och processledare för detta projekt. Projektet beräknas pågå mellan oktober 2011-oktober 2012.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 17 februari 2011

  • Januari 2011