Projektledare Totalstopp Igelsta 2019

Söderenergi AB gör med ett intervall om ca 4 - 5 år ett totalt stopp för deras största produktionsområde, Igelsta. Detta innebär att all värme, el och ångproduktion stoppas.

Söderenergi AB gör med ett intervall om ca 4 – 5 år ett totalt stopp för deras största produktionsområde, Igelsta. Detta innebär att all värme, el och ångproduktion stoppas.
För att säkra att planerade aktiviteter genomförs inom den planerade tidplanen drivs revisionsstoppet i projektform, MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag att agera projektledare för detta totalstopp.

  • Söderenergi AB

  • Avslutades juli 2019

  • April 2019