Projektledare Revision 2019

MCK har på uppdrag av Söderenergi AB fått i uppgift att agera projektledare för den årliga revisionen för en av deras produktionsanläggningar

Söderenergi AB pannor/anläggningar har årligen behov av en längre avställning ”Revision” för att byta ut slitdelar och utföra inspektioner.
Revisionsstoppet kommer vara resurskrävande för ordinarie personal och alla discipliner måste säkras. För att säkra att planerade aktiviteter genomförs inom den planerade tidplanen drivs revisionsstoppet i projektform.

  • Söderenergi AB

  • Avslutades 27 september 2019

  • Januari 2019