Projektledare ny panna Tibro 4 MW

I rollen som projektledare för P4 Tibro har MCK det övergrripande ansvaret för projektet gentemot beställaren.

Entreprenaderna är upphandlade enligt mycket delad utförandeentreprenade vilket ställer höga krav på samordning. Organisatoriskt är projektet uppdelat i en styrgrupp, arbetsgrupp samt projektgrupp. Styrgruppen består av personer ur ledninggruppen för Neova. Arbetsgruppen består i personal lokalt från tibro samt en teknisk specialist. I projektgruppen ingår samtliga ur arbetsgrupp och arbetsledare från de upphandlade enterprenörerna. Projetket pågår mellan april och december 2010.

  • Neova AB

  • Avslutades 12 augusti 2010

  • Februari 2010