Projektledare för uppförande av två nya produktionsenheter samt förläggning av FJV-kulvert.

En av våra kunder ska uppföra två nya produktionsenheter på en ny fastighet samt koppla ihop detta med en ny kund och mot befintligt FJV-system.

MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag att agera huvudprojektledare för ett investeringsprojekt som avser uppförande av två nya produktionsenheter, ihop koppling till befintligt FJV-system samt inkoppling av en större industrikund.

  • Neova AB

  • Pågående

  • April 2019