Projektledare för uppförande av en ny produktionsenhet.

MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag att agera huvudprojektledare samt delprojektledare ett investeringsprojekt som avser uppförande av en ny fastbränslepanna.

MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag att agera huvudprojektledare och delprojektledare för ett investeringsprojekt som avser uppförande av en ny produktionsenhet, fastbränslepanna.

  • Neova AB

  • Pågående

  • Augusti 2019