Projektledare dokumentation, uppförande av en ny avfallspanna

MCK har fått uppdrag att agera projektledare avseende dokumentation för ett projekt med syftet ersätta två äldre avfallspannor med en helt ny.

Två äldre som togs i drift 1970 ska inom detta projekt ersätts med en som byggs på den plats där befintliga anläggningar står idag. Nya pannan är en rostereldad avfallspanna inklusive ny komplett rökgasrening avsedd att förbränna obehandlat avfallsbränsle, dvs. kommunalt fast avfall och industriavfall. Pannstorleken är cirka 55 MW.

Man har i detta projekt en stor utmaning i att produktionen av fjärrvärme och el i de befintliga anläggning­arna ska pågå utan störningar under hela byggtiden, eftersom fjärrvärme­nätets drift­säkerhet är av yttersta vikt.

  • Pågående

  • Februari 2018