Projektering, projektledning och driftsättning av en ny rökgaskondensering i Gimo

Efter utförd förstudie har Neova beslutat i att investera i en rökgaskondesering in Gimo.

Utförandet kommer ske med delad entreprenad, där varje leverantör står för sin specialkunskap. Det innebär i praktiken att kondensor, vattenrening, kanaler, styr/regler handlas upp separat.

  • Neova AB

  • Avslutades 24 augusti 2011

  • Februari 2011