Projektering och upphandling av 2,0 MW Fastbränslepanna till Valdemarsvik

MCK har på uppdrag av Neova AB fått i uppgift att projektera och handla upp en komplett 2,0 MW pelletspanna i Valdemarsvik.

Denna anläggning skall placeras i en befintlig pannbyggnad där det idag står en 4,0 MW äldre fastbränslepanna och en äldre oljepanna. Projektet omfattar en komplett anläggning inklusive komplett vattenkrets mot FJV-nätet. Befintligt bränslelager och transportsystem skall användas och anpassas för den nya anläggningen. Den befintliga fastbränslepanna skall vara kvar i bygganden och vara driftdugligt skick men oljepannan skall demonteras och tas bort för att ge utrymme till den nya fastbränslepannan.

  • Neova AB

  • Avslutades 18 mars 2010

  • Januari 2010