Projektering inmatning testbränsle

Projektering av flyttbar anläggning för inmatning av testbränslen.

Projektering har avslutats med presentation och genomgång av teknisk lösning, budget, möjlig tidplan, risker etc.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 13 juli 2012

  • Februari 2012