Processvattenåtervinning Brista 2

Projektet är indelat i två etapper där etapp 1 kommer att genomföras under revisionsperioden- maj månad och etapp 2 kommer att starta under hösten-15.

Projektet innefattar två tankar i pann- och turbinhuset B2 som ska kopplas ihop med befintligt fjärrvärmesystem för att återvinna processvattnet.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 18 december 2015

  • Augusti 2015