Processdesign, vattenkrets 4 MW varmvattenpanna

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna en vattenkrets för en 4 MW gaseldad varmvattenpanna.

Anläggningen tar deponigas som man förbränner i pannan och dess energi överföras till en vattendamm. Att värma upp vattendammen optimerar dess reningsfunktion. Processen omfattar en värmeväxlad lösning mellan pannans vattensystem och dammens vatten. I uppdraget ingår även en komplett automationslösning. I MCK uppdraget ingår även framtagande av underlag för upphandling av rörinstallation och automation.

  • SÖRAB

  • Avslutades 13 maj 2015

  • Februari 2015