Processdesign, projektledning och drifttagning – Rökgaskondensor

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna, projektleda och driftsätta en rökgaskondenseringsanläggning åt vår kund SICAL AB. Anläggningen är en i en del i en nybyggd 7 MW fliseldad hetvattenanläggningen i Litauen.

  • SICAL AB

  • Avslutades 30 november 2015

  • November 2014