Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby

Genom en mindre ombyggnation av en befintlig undervattenstunnel i Upplands Väsby skall en kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar.

MCKs roll i projektet är som delprojektledare, teknisk kompetens samt montageledare.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 25 juli 2015

  • Mars 2015