Ombyggnad utpumpning kondensat, rökgaskondensering

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att optimera befintligt system som har i uppgift att pumpa ut rökgaskondensat från två stycken kraftvärmeblock.

Befintlig installation är underdimensionera vilket har resulterat i effektbegränsningar på anläggningarnas rökgaskondenseringar. Uppdraget går ut på att optimera utpumpningens funktion genom att behålla befintligt rörsystem men uppgradera befintliga pumpar dels mekaniks och dels elektriskt.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 2 december 2015

  • Januari 2015