Ombyggnad brännarstyrning för 12 stycken brännare Akalla VV

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att ansvara för ett delprojekt avseende ombyggnad av 12 stycken brännare och dessa styrning tillhörande 3 stycke 75 MW hetångpannor.

Projektet innebär att dagens brännare med mekanisk kvotreglering skall byggas om till elektrisk styrd kvotreglering och att all brännarstyrning/logik skall integreras i ett nytt PLC baserat säkerhetssystem. Brännarna skall uppgraderas så att dessa följer alla tillämpbara standarder, lagar och normer skall likställas med en ny brännarinstallation.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 3 oktober 2016

  • Augusti 2015