Montagesamordnare, pannbottenbyte Brista Kraftvärmeverk

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att vara beställarens (Fortum) montageledare vid projektet "Byte Pannbotten Brista Block 1". Karftvärmeverket i Brista är CFB panna som har leverats av Foster Wheeler. Anläggningen (25 MW el / 80 MW värme) i Brista är en av Fortum basproduktionsanläggning.

Okulära besiktningar av befintlig pannbotten samt murverk i avskiljaren påvisade vid 2010 års revision att befintlig pannbotten samt murverket i avskiljaren beräknas ha nått sin tekniska livslängd till 2011 års revision. Bristaverket utgör det nordvästra nätets basproduktionsanläggning och det är av stor betydelse att installationen av dessa komponenter kan genomföras under planerad revisionsperiod 2011. Pannbotten kommer att modifieras och att ersätta befintlig botten, detta arbete utförs av Foster Wheeler.

Som beställarens montageledare/platssamordnare är MCK operativt ansvarig för arbetets genomförande på plats och driftsättning av projektets leveransobjekt. Arbetet går ut på att samordnar och styr samtliga aktiviteter på anläggningsplatsen och samordnar dessa aktiviteter med övriga aktiviteter inom Bristaverket. Vidare omfattas uppdraget av att ansvara för att montagearbetet och driftsättning följer Fortum Värmes regelverk och administrativa rutiner. Som montageledare/montageledare följer man upp projektets arbetsmiljöplan och ansvarar för att projektet följer Fortums regelverk för arbetsmiljö.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 9 september 2011

  • April 2011