MCK processoptimerar Neova´s pelletsfabrik i Forsnäs

MCK har på uppdrag av NEOVA fått i uppgift att optimera förbränning, tork och rökgasreningsprocessen vid pelletsfabriken i Forsnäs.

Neova har nyligen investerat i en förbättrad rökgasrening för denna pelletsfabrik och nu vill man ta nästa steg genom att optimera hela processen. MCK skall i nära samarbete med kunden optimera hela processen från förbränning, torkning av material för pelletstillverkning samt tillhörande rökgasrening. Arbetet innebär framtagning av modeller som beskriver hela processen, utbildning av personalen samt mätning och kartläggning av processen olika delar.

  • Neova AB

  • Avslutades 8 juli 2010

  • Mars 2010