MCK har fått i uppdrag att projektleda, projektera och driftsätta en rökgaskondensering från SICAL AB

Anläggningen består av ett komplett hus som innerymmer processutrustningen samt uppförande av ett nytt rostfritt rökrör.

Anläggningen skall uppföras i Östervåla, på Sala Heby Energi AB anläggning. Rökgaskondenseringen skall betjäna två stycken fastbränslepannor på en total effekt om 2 MW. Rökgaskondenseringen är komplett med vattenreningsutrustning, FJV-system samt ett eget styrsystem.

  • SICAL AB

  • Avslutades 14 oktober 2010

  • Maj 2010