Installation av startretur på fjärrvärmen, Lidingö

Lidingöverket ingår i spetsproduktion för det centrala fjärrvärmenätet. Pannorna startas då utetemperaturen är under -8°C samt vid störningar på baslasten från Värtaverket.

Vid uppstart av pannorna är man tvungen att köra ut kallt vatten på fjärrvärmenätet innan den varma fjärrvärmen kommer fram. Detta orsakar problem för Fortum Värmes kunder. Problemet med kallproppar uppstod när det centrala nätet kopplades samman med Lidingöverket.

Syftet med projektet är att minska kundstörningarna pga kallproppen och målet är att installera en startretur på fjärrvärmen så att vattnet kan cirkulera internt tills rätt temperatur erhålls och först då levereras fjärrvärmen på nätet. På så sätt kan man säkerställa att endast varm fjärrvärme levereras och kundstörningarna vid uppstart av Lidingövärmeverk pga kallproppen kan minska.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 31 maj 2015

  • Maj 2015