Installation av nya nödsektioneringsventiler

Nya nödsektioneringsventiler (4 x DN500 ) skall installeras i anslutning till Bristaverket under sommaren 2013.

  • AB Fortum Distribution

  • Avslutades 23 augusti 2013

  • September 2012