Inspektionsansvarig vid inspektionsstopp av KVV1 – Värtaverket (540 MW oljepanna)

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 13 september 2006

  • Augusti 2006