Inspektionsansvarig vid inspektionsstopp av KVV1 – Värtaverket (540 MW oljepanna) vid biobränsleeldning

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades juli 2006

  • Mars 2006