Funktionsbeskrivning VV3 och VV4 – Värtaverket

Uppdraget omfattar framtagning av funktionsbeskrivning för VV3 och VV4 - Värtaverket.

Dessa anläggningsdelar omfattar en 35 MW ångpanna, en 160 MW hetvattenpanna, 3 st elångpannor á 50 MW samt viss fjärrvärmesystem med tillhörande ackumulator om 40.000 m3. Komplett funktionsbeskrivning skall tas fram som skall ligga till grund vid programmering vid byte av styrsystem för dito anläggningar.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 10 januari 2013

  • Februari 2012