Förstudie värmeåtervinning

En av våra kunder tittar på olika tekniska lösningar för att värme återvinna energi från framtida datahallar.

MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag att fram olika tekniska lösningar hur energi från datahallar skall kunna integreras in i kundens befintliga produktionsanläggningar (värme- och kraftvärmeanläggningar). Förstudien kartlägger även hur befintliga produktionsanläggningars prestanda (verkningsgrad, alfavärde etc.) påverkas för de olika tekniska lösningar.

  • Avslutades 28 december 2018

  • Januari 2018