Förstudie Ombyggnad av en Pelletspanna i Tanumshede

MCK har på uppdrag av Neova AB fått i uppgift utföra en förstudie gällande ombyggnad av en pulvereldad fastbränslepanna till en roster-eldad lösning.

Målet med projektet är att hitta en mer bränsleflexibel anläggning som klarar ett vidare spann av biobränsle samtidigt som anläggningen är driftsäker. Besslutar Neova AB att driva igenom detta projekt kommer MCK ansvara för projektgenomförandet, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen.

  • Neova AB

  • Avslutades 29 oktober 2010

  • Augusti 2010