Förstudie och förprojktering angående ny FBP 10MW Orminge VV

I orminge finns sedan tidigare en 10MW pelletspanna som nu ska bytas ut. Inom ramen för detta projekt ska teknisk lösning tas fram, ett sammanställt förfrågningsunderlag utformas samt genomföra en upphandling enligt LOU.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 17 november 2011

  • Juli 2011