Förstudie inför beslut om nya kylmaskiner Vilunda

Förstudie för att titta på för- och nackdelar med att montera en ny kylmaskin i Vilunda.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 7 november 2013

  • Mars 2013