Förstudie gällande renovering av bränslehanteringen samt nyinstallation av rökgaskondensering för Floby Panncentral

MCK har fått i uppdrag av Falbygdens Energi AB att utföra en förstudie gällande renovering av bränslehanteringen samt nyinstallation av rökgaskondensering för deras panncentral i Floby.

Omfattning av uppdraget ses som en förstudie där projektomfattning, budget samt investeringskalkyl minst kommer redovisas. Uppdraget beräknas vara klart under april 2011.

  • Falbygdens Energi AB

  • Avslutades 15 april 2011

  • Januari 2011