Förstudie gällande möjligheterna till FJV utbyggnad i Hultsfred

Neova har identifierat ett antal kunder som är intresserad av fjärrvärme i Hultsfred. Utifrån dessa kunder tog MCK fram en sträckning där kulvert kan läggas mest effektivt samt dimensionerat utifrån energibehov.

Tryckfallsberäkning och produktionskapacitet har beräknats för att skapa en helhetsbild.
Arbetet resulterade i en rapport som beskriver hur kulvert ska förläggas till vilken kostnad samt vilka eventuella förbehåll och övriga rekommendationer som MCK vill belysa.

  • Neova AB

  • Avslutades 25 juni 2009

  • Februari 2009