Förstudie för rökgaskondensering i Gimo och Österby panncentraler

I förstudien undersöks förutsättningarna för att installera rökgaskondensering i Neovas panncentraler i Gimo och Österbybruk. Detta görs utifrån tekniskt och ekonomiskt perspektiv dvs. tekniska möjligheter och eventuella besparingar, kostnader etc.

I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att koppla upp styrsystemet i panncentralen i Österbybruk mot kontrollrummet i Gimo, så att drift och övervakning skulle kunna ske därifrån.

  • Neova AB

  • Avslutades 8 juni 2010

  • Maj 2010