Förstudie för rökgaskondensering, economizer och ackumulator och samordnad drift för fjärrvärme och sågverk i Årjäng

Förstudie som ser på tekniska och ekonomiska förutsättningar för driftoptimering vid Neovas värmeverk och närliggande sågverk.

I studien utreder vi processdesign och möjligheterna till förbättrad drift om man skulle installera exempelvis rökgaskondensor, economizer och ackumulator vid sågverkets fastbränslepanna och samordnar driften med fjärrvärmenätet.

  • Neova AB

  • Avslutades 12 oktober 2011

  • Juni 2011