Förstudie för nytt styrsystem Värmeverk 1-2

En förstudie på hur ett möjligt styrsystemsbyte skulle kunna ske med teknikval, tidplan budget mm. Studien omfattar 2 anläggningsdelar och totalt fyra pannor.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 22 oktober 2014

  • Augusti 2014