Förstudie energikartläggning av Hässelbyverket

MCK har sedan tidigare genomfört en energikartläggning av kraftvärmeverket i Brista. Nu fortsätter studien på ett annat av Fortums verk, nämligen Hässelbyverket.

  • Fortum AB

  • Avslutades 7 september 2012

  • Mars 2012