Förstudie elproduktion – Värmeverk

MCK har på uppdrag av Neova fått i uppgift att utföra en förstudie avseende elproduktion vid ett av deras värmeverk. Förstudien ska ligga som grund till beslut om vidare arbete kring elproduktion.

Tekniskt handlar det om att hitta en lösning som är ekonomiskt hållbar samtidigt som anläggningen kan producera värmeverkets all egenförbrukning avseende el. Anläggningen skall samtidigt producera el från en relativt lågtemperatur källa.

  • Neova AB

  • Avslutades 18 oktober 2012

  • Maj 2012