Förstudie av ett värmeåtervinningssystem vid en tillverkningsfabrik

En av våra kunder undersöker möjligheter att återvinna energi från deras tillverkningsutrustning över till ett närliggande fjärrvärmesystem.

MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag utföra en komplett förstudie för ett värmeåtervinningssystem som skall ta tillvara spillvärme och föra över detta till ett närliggande fjärrvärmesystem. Inom uppdraget ingår det att fram och utföra grundläggande teknisk design såväl som en genomfarande tidplan med tillhörande investeringsbudget. Effekt- och energinivåer tas fram i förstudien, allt underlag för att driva projektet vidare.

  • Emballator Tectubes Sweden AB

  • Avslutades oktober 2018

  • Mars 2018