Förprojektering och ansvarig Revisionsamordnare, Sommarrevision 2011 – Brista Kratftvärmeverk

Karftvärmeverket (25 MW el / 80 MW värme) i Brista är en av Fortum basproduktionsanläggning vilket innebär att Revisionen måste vara väl planerat och optimalt utfört för en sådan typ av anläggning.

MCK har fått i uppdrag av Fortum Värme samägt med Stockholm stad att vara med under förprojekteringsfasen avseende kommande sommarrevision för kraftvärmeanläggningen i Brista. Uppdraget omfattar framtagning av arbetssätt så att planering och beredning av samtliga arbetsaktiviteter under Revisionen utförs optimalt och att resurser och tider kan kopplas ihop och vissa i projekthanteringsverktyget Primavera. Denne förprojektering beräknas vara helt klart fram till April 2011.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 20 april 2011

  • Januari 2011