Förbättringar P1 Vilunda

Ett antal olika förbättringsförslag har arbetats fram för P1. Dessa ska utvärderas och prissättas inför ett eventuellt beslut om genomförande. Projektet är pausat på beställarens begäran.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 12 september 2013

  • Februari 2013