Energikartläggning enligt lagen om stora bolag (2014:266) och SS-EN16247

MCK har fått i uppdrag att utföra Energikartläggning enligt lagen om stora bolag (2014:266) för av Vestas Northern Europé AB verksamhet i Sverige.

Uppdraget omfattar en övergripande del samt detaljerad kartläggning avseende överenskommet område. Arbetet ledas av vår certifierade energikartläggare.

  • Vestas Northern Europa AB

  • Avslutades 22 november 2017

  • Maj 2017