Driftutbildning i avancerad förbränningsteknik- Kramfors

I samband med att en ny rökgaskondesering skulle drifsättas i Kramfors utfördes en driftutbildning för de tekniker som arbetar i Kramfors. Utbilningen var indelad i tre delar - förbränningsteknik, fjärrvärmenät samt explicit kring kondensering.

Eftersom det, generellt, är viktigt att förstå hela kedjan för fjärrvärme och i synnerhet när en kondensering installeras genomfördes denna utbildning för att öka förståelsen hur olika skeden i processen påverkar varandra.

  • Neova AB

  • Avslutades 14 oktober 2009

  • Mars 2009