Driftssättning av fjärrvärmesystemet för nya Brista

I samband med nybyggnationen av Brista block 2 har även fjärrvärmesystemet byggts om.

Projektet har bestått i att driftsätta det nya gemensamma fjärrvärmesystemet för Block 1 och Block 2. MCK roll har varit att agera driftsättningsledare och delprojektledare för detta område.

  • Fortum värme

  • Avslutades 30 november 2013

  • Februari 2013