Driftsättning Rökgaskondensering i Trollhättan

På uppdrag av SICAL AB har MCK fått i uppdrag projektleda slutfasen av montagearbetet på plats samt driftsätta anläggningen. Anläggningen är en rökgaskondensering tillhörande en 14 MW fastbränslepanna.

SICAL AB kund är Trollhättans Energi AB. Uppdraget omfattar driftsättning av anläggningen samt support under provdriften på 14 dygn.

  • SICAL AB

  • Avslutades 19 oktober 2010

  • Januari 2010