Driftoptimering ångpanna P14 gällande förbränningsteknik, NOX och CO optimering – Värtaverket (135 MW tallbeckspanna)

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades oktober 2006

  • Maj 2006