DPL Automation vid byte styrsystem VV3-4 Värtaverket

Vårt uppdrag är projektering och projektledning för utbyte av styr och regler utrustning vid värmeverk 3 och 4 på Värtaverket, sammanlagt effekt ca 340 MW.

Anläggningsdelarna innefattar även ackumulator och differenstrycksstyrning av de centrala delarna av Stockholms fjärrvärmenät. I samband med detta byts även brännare och brännarstyrning på två pannor. I uppdraget har vi tagit fram förfrågningsunderlag, budget mm. Bytet av styrsystem och brännare genomförs under 2013.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 24 oktober 2013

  • Juli 2012