Delprojektledare vid nybyggnation av 3,0 MW biobränsleeldat värmeverk i Vagnhärad

  • E.ON Värme Sverige AB

  • Avslutades 18 oktober 2007

  • Juli 2007