Delprojektledare och samordnare, Revision Brista 2014

MCK Energiteknik har fått i uppdrag av AB Fortum samägt med Stockholm att agera som delprojektledare och Revisionssamordnare under 2014 års Revision för Brista. Brista anläggningen omfattar två stycken kraftvärmeblock, ett fliseldat - och ett avfallseldat block.

I uppdraget ingår samordning och planering, med avseende på tid och resurser, för alla aktiviteter som skall utföras under Revisionen. Inom uppdraget ingår också tekniska utredningar.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 21 november 2014

  • September 2014