Cisternbyggnad Brista

I Brista finns fyra invallade cisterner placerade på gårdsplanen. Cisternerna ska nu byggas in enl. miljökrav. Utförs hösten 2016

MCK står för projekt-och montageledning

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 31 oktober 2016

  • September 2016