Byte av sotblåsare till panna 14, Värtaverket

Panna 14 byggdes under 70-talet och har inte fått nya sotblåsare sedan dess. Nu saknas reservdelar till befintliga sotblåsare varför nya skall monteras.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 15 augusti 2015

  • Mars 2015